Laddningsstation för elbilar

Tikkuparkki parkeringshus har sex offentligt typ 2 laddningsställen för elbilar

Laddningsställena finns i mitten av den norra halvan av P2-planet, till vänster sett från inkörningsrampen.

Laddningsställena har placerats vid parkeringsplatserna 257, 258, 260, 271, 272 och 273.

På laddningsplatserna för elbilar får man ladda och parkera utan tillstånd eller separat avgift.

Priset

Laddningspriset för en elbil består av den mängd el som laddas och den använda tiden

Laddstationen har ett engångsbetalningsalternativ med betalkort och kreditkort via onlinetjänsten. tjänsten finns på chge.eu 

När du använder en engångs betalningsmetod läggs en överföringsavgift till priset

Prisexempel för en timme laddning
energi: 0,25 € / kwh (5,5 € en bil, 2,75 två bilar, etc.)
Tid: 0,30 €/h
bokningsavgift: 0,01 €/min

Så priset är 6,60 €/h (11kwh laddas på bilbatteriet)

 

Laddningskapacitet

Laddstationens maximala laddningsström är 11 kW och den distribueras samtidigt till alla laddningsplats. Det betyder att laddningsströmmen för en enskild laddningsplats kommer att variera när antalet bilar som laddas ändras

För mer information om laddningspunkter och laddning av elbilar, gå till www.virta.global/fi.

Det är förbjudet att parkera vid laddningsplatser utan att ladda en elbil.